Škola jógy

Nejkrásnější ŠKOLA JÓGY V KORUNÁCH (instruktor jógy) / akreditovaná MŠMT

Pokud přemýšlíte, zda chodit do školy během jara, kdy je venku tak krásně a vy nechcete být zavření doma, tak pro Vás máme jedinečnou nabídku.

Naše škola probíhá v nádherném prostředí a v případě příznivého počasí budou lekce a výuka vedeny na naší rozhlehlé terase V Korunách stromů…

Termíny školy jógy pro rok 2022:

16.-18. září 2022

14.-16. říjen 2022

11.-13. listopad 2022

9.-11. prosinec 2022

6.-8. ledna 2023

3.-5. února 2023

17.-19. března 2023

14.-16. dubna 2023

Závěrečné zkoušky se budou konat 28. dubna 2023.

Závázná přihláška – zde

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu: info@vkorunach.com, nebo na tel.: +420 774 995 002 (Jan Písecký, provozovatel areálu), +420 774 989 666 (Bc. Gabriela Frintová, garant kurzu)

Ubytování je možné přímo v areálu (za poplatek).

S potěšením vás zveme na kurz akreditovaný MŠMT Instruktor/ka jógy v Korunách (úspěšní absolventi získají osvědčení pro vytvoření vázané živnosti: instruktor jógy)

Nabízíme vám plné ponoření se do filozofie a praxe jógy, duchovní vědy, a jógového způsobu života.

Tento kurz je určen pro budoucí učitele jógy, kteří právě začínají i pro již zkušené instruktory, kteří se snaží prohloubit své jógové poznání a v neposlední řadě pro všechny ty, kteří si chtějí prohloubit vlastní vědomí.

Čeká vás 160ti hodinový kurz s nejlepšími lektory:

Gabriela Frintová (patron školy jógy):

Poprvé jsem se s jógou setkala v roce 1993, kdy započala dávat mému životu směr…zároveň jsem si uvědomila, že smysl života nespočívá v bohatství, ale v tom, jak obohatit okolní svět, a že vše je součástí určitého širšího smysluplného záměru, někam se ubírá… a že i já jsem součástí tohoto širšího řádu a svou přítomností do něj přispívám vnitřní harmonií. Jógu vnímám jako cestu ke štěstí, které není závislé na vnějších okolnostech, je ukryto v nás… Jóga je láska a nejde popsat slovy. Lze to jen zažít a pak žít každým okamžikem života. Je to jako vrátit se po dlouhé cestě domů…tam, kde je láska, světlo, radost a pocit bezpečí, kde vše prostupuje podstata, átman, uvědomění a přítomný okamžik, kde všichni jsme jedním…stav ryzí jednoty, který nacházím skrze jógu a praxi meditace. Jóga je pro mě zkušeností, cestou k dosažení zdraví, spokojenosti a vnitřního míru. Nacházím v ní místo skutečného uvolnění, s vědomím, že klidná mysl, otevřené srdce a hluboký nádech může být vše, co potřebuji.  Na své cestě za jógou a životem jsem byla inspirována mnoha učiteli, guru a instruktory (Sri Pattabhi Jois a Ashtanga jóga, B.K.S. Iyengar, Osho, Buddha Siddhaárta Gautama, J´šua,  Mhátma Gándhí, Dan Brown, Paramhansa Jógananda, Mooji, Krishnamurti, Svámí Vivékánanda, Eduard Tomáš a mnoho jejich následovníků).

Jsem lektorkou hathajógy , jógy pro těhotné systémem A. Smékalové, používám asistence v jógových pozicích, pránických cvičení, hlubokých meditačních technik. Lekce jsou zaměřeny na ovládnutí těla, dechu, následné lehkosti spočinutí v ásaně a bytí bez úsilí v prázdnotě, naplnění živým Bytím, kde je mír a ticho, živá prázdnota, odevzdání a čisté vědomí.

První léta mé praxe patřila ashtanga a power józe, poté jsem se přiblížila hatha a jin józe a jejímu terapeutickému a především duchovnímu aspektu. V roce 2016 a 2017 jsem jako garant a lektor vedla školu jógy Synergy Academy v Praze, kterou jsem s vděčností za získanou zkušenost předala dál, abych se mohla více věnovat sobě, své rodině a jógové praxi. Nyní působím jako nezávislá lektorka převážně v Mníšku pod Brdy. Vlastní zkušeností a sebepoznáním nechávám při lekcích ty, jež hledají a nalézají, dojít k integritě přijetím a procítěním energie.

Mgr. Jarmila Koudelková

Jógu praktikuji od roku 1966 a moje první seznámení s jógou bylo učení Svamiho Sivanandy a Svamiho Vishnu-devanandy. Cestovala jsem v Indii po duchovních místech jakým je Sivananda Kutir (Yoga Vedanta Centre) nebo ášram Ramana Mahárišiho v Tiruvannamalai u hory Arunáčaly. Studovala jsem poznání a učení také Gítanandy a  Gojála, a dodnes jsem spojená s hloubkou myšlenek těchto indických učitelů. V Evropě jsem se účastnila přednášek a kurzů Eduarda Tomáše a Míly a také André van Lysebetha . V USA  jsem navštěvovala   esoterické meditace Sanay Roman a Duane Packera. Životní cesty duchovních učitelů se kterými jsem se setkávala  jsou  inspirací pro můj život a své poznání  se také snažím předávat dál v kurzech i individuálně jednotlivcům.

Studium jógy je pro mne otevřená cesta k nekončícímu poznávání sounáležitosti lidské bytosti s prostorem vnitřních a vnějších aspektů života na planetě Zemi.

Jsem učitelkou  jógy II. třídy od roku 1979. Cvičitelkou klasické jógy II. třídy od roku 2002. V roce 2014 jsem absolvovala trenérskou školu pro cvičitele jógy I. třídy na FTVS  UK v Praze. Vedu také kurzy se zaměřením na jógu čikitsu a do–in jógu. Poskytuji psychologické poradenství a učím řízené meditace a meditace vnitřního vhledu.

Kurz vám přinese rozvoj tradičních znalostí jógy a osobní prožitek.

Zaměříme se na dovednosti potřebné pro výuku a sdílení jógy.

Prostřednictvím hluboké práce, jak fyzicky, tak duševně poskytuje kurz účastníkům cenné nástroje, které jim pomohou pokročit ve své fyzické i duchovní práci na další úroveň a vytvořit si základ pro vlastní pedagogickou praxi.

Meditativní styl jógy bude na kurzu orientován prakticky k vnitřnímu sebezkoumání, k introspekci.

Kurz obsahuje důležité základy anatomie a fyziologie a dalších potřebných oborů.

Cena kurzu: 24 990,- /8 víkendů/

Přihlášky obdržíte na e-mailu: info@vkorunach.com, nebo na tel.: +420 774 995 002

Bližší informace zveřejníme co nejříve. Před přihlášky a konkretní dotazy prosím směřujte na: info@vkorunach.com, +420 774 995 002

Jak kurz probíhá: Kurz probíhá v 8, po sobě jdoucích měsíčních rozestupech, tedy po dobu 8 měsíců (vždy pátek 15:00 – 19:00 a sobotu 9:00 – 18:00 s hodinovou přestávkou na oběd) – výuka jógy (teorie a praxe) a v neděli od 9:00 do 17:00

Náplní kurzu je:

Teoretická výuka:

 • filosofie a historie jóg
 • úvod k mantrám
 • úvod do filosofie jógy
 • historie a vývoj jógy
 • etika a morálka jógy
 • princip zdravého pohybu
 • metodika
 • mudry a bandhy
 • relaxace a meditace
 • sanskrt a mantry
 • základy ájurvédy
 • specifické skupiny (těhotné, děti, senioři)
 • základní jógová fyziologie (všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základních muder
 • 7 základních pránájámických technik
 • tělesné zámky (bandhy)
 • základní techniky koncentrace a meditace
 • základní jóga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • praxe jógových stylů
 • jóga a životní styl
 • sanskrtské výrazy
 • základní seznámení: JógaSútra, Bhagavadgíta
 • meditace čakry
 • skladba člověka (těla a obaly)

Praktická výuka:

 • Průpravná cvičení
 • Spinální cvičení, hathémy, pavanamuktásany série
 • Jógové ásany
 • Jógové sestavy pozdrav slunci A+B, rišhikéšský (Súrja Namaskár), pozdrav měsíci
 • pozicová praxe (ásana praxe)
 • Práce s dechem, dechové cvičení (mudry, bandhy, Pránajáma)
 • Očistné techniky (krije)
 • Relaxační a koncentrační techniky
 • technika a asistence v pozicích

Uchazeč po absolvování kurzu umí vyhovující způsobem:

 • vysvětlit specifika hathajógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 • uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce jógy, tj. úvodní a dynamická část, část na zemi, závěrečná relaxace a užívané techniky
 • sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě zadaného příkladu
 • popsat historii vzniku jógy a historii
 • uvést základní údaje o Pataňdžaliho systému jógy, členění směrů jógy a charakterizovat 4 základní cesty jógy, staré indické texty a filosofii jógy
 • popsat, vysvětlit a předvést základní pozice (viz níže) a polohy těla užívané v hathajóze vzhledem k rozdělení pozic do polohových skupin
 • popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, prátjáháry, koncetrace, relaxace a vizualizace
 • uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v hathajóze
 • předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v hathajóze
 • předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v hathajóze umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod
 • vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé pozice (ásany) a obecně charakterizovat rozdíl mezi pozicemi základní a střední pokročilosti
 • vést individuální i skupinové lekce hathajógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a ukázání provedení pozic a technik hathajógy (dýchání, koncentrace, relaxace)
 • diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 • vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru.