Martin Hájek

Martin se Taijiquan věnuje od roku 2000. První tři roky se učil sestavě Sedm hvězd u Mistra Zhai Hong Yina, jednoho z prvních čínských mistrů v Čechách. Poté se seznámil se stylem Chen, aby nakonec zakotvil u stylu Yang, v jehož rámci zvládl několik sólo sestav. Nyní se věnuje původnímu „starému“ stylu v interpretaci dnes téměř legendárního Erleho Montaiquea, a po jeho smrti v roce 2011 jeho syna Eliho. Při cvičení Qigong sleduje tradiční přístup Chen Kunga a moderní metodiku Yang Jwing-Minga. Kromě toho se učí v The Taiji School pod vedením Paula Renalla umění Tui Shou, což je po sólo sestavě jakýsi další stupeň bojového umění Taijiquan. Je členem Světové Taiji boxerské asociace. Jako jeden z prvních v ČR získal při Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy trenérskou akreditaci na Taijiquan. Je též držitelem akademických titulů a mezinárodně platných certifikátů z oblasti fyziky, matematiky, aplikované psychologie a byznys managementu. Kromě Taijiquan dlouhá léta působil jako vedoucí cvičitelů lyžování, lyžařský metodik a instruktor. Individuálně se věnoval nebo stále věnuje i dalším sportům, zejména  sportovní gymnastice, karate, józe, sportovnímu horolezení, horskému kolu (dvoukolu i jednokolu), kondičnímu posilování a vytrvalostnímu běhu. V mnoha z nich mu ve výkonu a efektivitě pomáhalo a pomáhá Taijiquan.

Martin V Korunách povede otevřené hodiny, uzavřené lekce i osobní tréninky Taj chi.