OM Chanting

ZAŽIJTE SÍLU ZVUKU  ÓM
ÓM je univerzální, prvotní zvuk stvoření. Zvuk, ze kterého vzešly všechny ostatní zvuky. OM Chanting je starodávná skupinová harmonizační technika. Využívá transformační síly zvuku ÓM k podpoře fyzické roviny, vytváří pozitivní energii a pozvedá vibrace okolního prostředí.

REZONUJTE S NÁMI

Tato technika byla po čase zapomnění lidem opět představena duchovními Mistry Mahávatárem Babajim a Paramahamsou Vishwanandou, aby podpořila tolik potřebnou rovnováhu v každém člověku, na Zemi a v celé společnosti.
OM Healing vede zkušená lektorka Pavla Rosůlková ( www.kresba.wz.cz).

Více informací o této technice si můžete přečíst na stránkách: bhaktimarga.cz/om-chanting

Konkrétní informace a rezervace na e-mail: info@vkorunach.com nebo na tel.: 774 211 402