Podmínky

Všeobecné podmínky Školy jógy

Spolu s registrací a platbou, je nutné zaslat (poštou – obyčejně) předat tyto podklady:

 • dosažení věku 18 let (kopie OP nebo pasu) 
 • ukončené středoškolské vzdělání (kopie dokumentu) 
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 

Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací ke kurzu Instruktor jógy pořádaném studiem Jóga v korunách, z.s.

PODMÍNKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A UDĚLENÍ OSVĚDČENÍ:

Za úspěšného absolventa bude považován ten, kdo splní následující kritéria:

 1. Absolvuje minimálně 80% vzdělávacího kurzu
 2. Písemná část: splní písemnou část zkoušky a to minimálne s 80ti % úspešností
 • Praktická část: dostaví se na vypsaný termín praktické zkoušky a splní předem dané podmínky pro účast na praktické části (termín bude všem účastníkům sdělen na počátku kurzu)
 1. 30 minutové video s osobní nahrávkou vedené lekce ve zkrácené verzi
  1. nahrávka nesmí být kratší jak 30 minut a delší než 35 minut
  1. na nahrávce musí být krom žáka, alespoň jedna další osoba, která bude představovat klienta
  1. nahrávka nesmí být sestříhána
  1. nahrávka musí obsahovat zvukovou stopu, kde bude zřetelně slyšet žáka, jak vede hodinu
 • Seminární práce
  • Práce bude obsahovat minimálně 20 normo stran, maximálně 30 normo stran čistého textu

Instrukce: Práce nechť je napsána fontem Times new roman 12, 20 stran čistého textu plus možnost obrázků navíc, číslování stran v zápatí, jméno v záhlaví (viz. přiložený vzor)

 • Ústní zkouška složená z následujících částí:
  • Praktická část: žák názorně předvede a detailně popíše ásany – pozice z předem daného okruhu pozic

Pokud žákův zdravotní stav nedovolí předvést komisí vybrané ásany, popíše do detailu jak se do daná ásany vstupuje a následně její ideální provedení, popřípadě žák ukáže pozici modifikovanou, dle jeho zdravotních možností a detailně popíše

 • Hospitace – žák odevzdá tabulku, deník, či jiný papírový záznam, ze kterého bude patrné, že navštívil hodiny jógy a různých lektorů.
 • Celkem 20 hodin  
 • Záznam musí obsahovat:
  • název lekce
  • jméno lektora
  • stručný popis hodiny (jak hodina probíhala, zda se žákovi líbila, kladné a slabé stránky lektora, apod.)
  • podpis lektora
 • Hodiny musí být minimálně u  5 různých lektorů
 • Maximálně 5 lekcí z celkových 20 může být přes kanál YouTube a jiné webové kanály distribuující jógová videa

STORNO PODMÍNKY:

 • Storno do 90 dní a více před zahájením semináře: 500 Kč
 • Storno do 89 dní a méně před zahájením semináře: 30 % z celkové ceny
 • Storno do 60 dní a méně před zahájením semináře: 50 % z celkové ceny
 • Storno do 30 dní a méně před zahájením semináře: 100 % z celkové ceny

poplatky za mimořádné služby:

Náhrada absence (student nebude mít splněnou docházku a bude si ji nahrazovat v jiném turnusu): 700 Kč/den

Opakování písemné zkoušky: 500 Kč/zkouška

Opakování ústní zkoušky: 500 Kč/zkouška

Přepracování seminární práce: 1000 Kč

Místo konání:

V Stráni 11, Praha 5, 150 00, Česká Republika

GARANT ŠKOLENÍ:

Bc. Gabriela Frintová