Rezervace

Kompletní a aktuální rozvrh hodin naleznete na serveru www.jdemenato.cz nebo na telefonu: +420 608 504 072.

Rezervace jsou rozděleny do tří skupin: Děti – veškeré lekce pro děti, Jóga – veškeré lekce jógy a podobně zaměřených hodin, fitness – veškere skupinové lekce fitness směru.

Před rezervací hodiny je každý klient povinen přečíst si obchodní podmínky. Rezervace hodiny je závazná a klient rezervací potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky

Nákup kreditu

Zákazníci, kteří chtějí využívat rezervační systém, se musí zaregistrovat (on-line na internetových stránkách www.jdemenato.cz nebo na recepci).

Pro možnost on-line rezervace jednotlivých cvičení (akcí) je potřeba složit na recepci částku pro nakoupení kreditu. Zaregistrovaní klienti bez zakoupeného kreditu mohou provádět rezervaci pouze na jednu lekci a riskují tak, že se na vybrané cvičení (akci), které by chtěli rezervovat v předstihu, nedostanou.

Platnost kreditu je půl roku od zakoupení. Zakoupený kredit nelze vrátit.

Rezervace

Zaregistrovaní klienti se zakoupeným kreditem si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line.

Akci lze rezervovat bez nutnosti osobního či telefonického potvrzení dané rezervace.

Při zrušení jednotlivé akce provozovatelem budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu.

Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!

Danou rezervaci můžete zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, osobně na recepci nebo telefonicky, nelze však e-mailem!

Storno podmínky

Rezervovanou akci můžete stornovat buď v rezervačním systému nebo na recepci. Pokud svoji rezervaci zrušíte později než do 20:00 hod. předchozího dne, kredit za tuto akci Vám bude automaticky odečten v plné výši.

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3.

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému si provozovatel vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Provozovatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích na e-mail uvedený při registraci.

Upozornění

Jóga,  fitness a všechny ostatní skupinové i individuální lekce – klient je tímto srozuměn, že před každou lekcí je povinen informovat instruktory o svém zdravotním stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Cvičení není vhodné pro děti mladší 15 let (pro děti jsou připraveny speciální lekce) a pro těhotné v prvním trimestru (pro těhotné jsou určeny speciální lekce jógy). Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Účastník cvičebních lekcí, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení všobecně. V opačném případě prohlašuje, že se lekce účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Prohlašuje tímto, že je starší 15 let a pokud nedosáhl věku 18 let, má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na lekcích jógy.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá klient.

Klient lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Klient zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů klient výslovně prohlašuje, že odesláním online registrace spolu s údaji v něm uvedenými souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví provozovatele, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání informací.

Klient bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 1.8.2017.