Zápis do kurzů

Již těď je možné zapisovat se do kurzů street dance a baletu na školní rok 2018/2019.

každé pondělí a středu:

Street dance

5 až 10 let (60 min/1x týdně) – každé pondělí od 16:00
10 až 15 let (90 min/1x týdně) – každé pondělí od 17:00
děti 5-10 let 4 000,- (pololetí 2 000,-)
děti 10-15 let 2 400,- (pololeti 4 800,-)

Děti se naučí základní taneční kroky, budou pracovat na koordinaci pohybu, kondici a rytmice. Betty pro ně má připravenou choreografii, na které budou v rámci roku pracovat. Děti i rodiče tak uvidí pokrok, který během školního tanečního roku udělají.

Balet

3 až 5let (60 min/1x týdně) – středa od 16:00
5 až 8 let (60 min/1x týdně) – středa od 17:00
děti 2 000,- (pololetí 4 000,-)
dospělí – prozatím otevřené hodiny od dalšího pololetí

Na hodinách se budeme učit především správnému držení těla, rozvíjet přirozenou koordinaci, rovnováhu, rytmické cítění a muzikalitu. Také budeme jemně posilovat a protahovat těla tak, abychom podpořili zdravý tělesný vývoj dětí.
I nejmenší děti se samozřejmě seznámí se základy klasického tance a s francouzským názvoslovím, používaným ve světě baletu.
Starší děti budou vedeny k tomu, aby si vybudovaly správné základy klasické taneční techniky, na kterých mohou v budoucnu stavět, ať už v oblasti baletu nebo kteréhokoli jiného druhu tance. Lekce jsou vedeny s laskavostí a hravou formou.

Jméno dítěte a rok narození nám prosím zašlete na e-mail: info@vkorunach.com.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.